Άρθρα

Χρήση email λογαριασμού τομέα @onoma.gr μέσω Gmail

Εάν είστε κάτοχος διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ενός τομέα ή ψευδωνύμου, που χρησιμοποιείτε στο πλαίσιο της εργασίας ή της επιχείρησής σας, όπως @onoma.gr, μπορείτε εκτός