Προώθηση Ιστοσελίδων

Βοηθάμε την ιστοσελίδα σας να αρχίσει να δουλεύει για εσάς. Βελτιστοποιούμε την επένδυσή σας για να έχετε τα αποτελέσματα αναζήτησης που σας αξίζουν.

Προώθηση ιστοσελίδων στην πρώτη σελίδα των οργανικών αποτελεσμάτων της Google

Κάνουμε αναλυτική έρευνα αγοράς, με τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων πελατών σας, καθώς και έρευνα του ανταγωνισμού και πιο συγκεκριμένα του online ανταγωνισμού σας.

Εντοπίζουμε πως το αγοραστικό κοινό σκέφτεται και κατόπιν πως ψάχνει στην μηχανή αναζήτησης της Google. Έτσι, κάνουμε έρευνα εις βάθος ώστε να βρεθούν όλες οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούν για να ψάξουν την υπηρεσία ή το προϊόν σας.

Δημιουργούμε ή βελτιστοποιούμε την δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας, με στόχο την υψηλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης και την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων,
μια συνεχής διαδικασία

Παρακολουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του S.E.O. (Search Engine Optimization) και βελτιστοποιούμε τις ιστοσελίδες μας, ώστε η Google να μας δώσει προτεραιότητα έναντι των υπόλοιπων site.

Κάνουμε χρήση μόνο των σωστών τεχνικών και πάντα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των μηχανών αναζήτησης.

Εάν η ιστοσελίδα σας έχει κατασκευαστεί από εμάς, ακολουθεί ήδη όλες τις βέλτιστες πρακτικές, ενώ ο server μας στον οποίο φιλοξενείται καλύπτει όλες τις προδιαγραφές (ταχύτητα, https κλπ).